2019 01 16 - zápis z jednání

přihlásit

odhlásit

Zápis ze schůze Správní rady SDO Májovák Karviná 16. 1. 2019

 

Přítomni: P. Ženč, O. Packan, M. Paluřík, M. Ledwoń, M. Kupka

 

Projednávané body:

-          Na začátku schůze P. Ženč poděkoval Správní radě a všem hráčům a spolupracovníkům za spolupráci na jubilejní 110. sezóně orchestru a novoročním koncertě 2019. Podařilo se zorganizovat vše dle plánu a předpokladů a celé oslavy měly vysokou uměleckou a společenskou úroveň.

 

Nové akce v nejbližším období:

-          Koncert na Landeku 12. 5.

Nové skladby na koncert: Johan de Meij: Dutch Masters Suite, Otto M. Schwarz: Saxpack (sólo Lukáš Kolek)

Celý program na koncert + Itálii připraví O. Packan

Generální zkouška na koncert proběhne 11. 5. na Landeku

Koncert natočí fa Stylton + videozáznam

Během generální zkoušky proběhne focení sekcí orchestru na webové stránky (aktualizace) – foto M. Polóny (zajištěno)

 

-          Koncertní turné Itálie

Zkoušky proběhnou 1. + 2. 7., generální zkouška 3. 7., poté odjezd

V Itálii je plánován 1 celovečerní koncert, výlety Milano centrum + Lago di Como, upřesněno bude po poskytnutí konkrétních informací pořadateli

Návrat v pondělí 8. 7. v ranních/dopoledních hodinách

 

-          Podzim 2019 – příprava nové skladby s výhledem na její využití na WMC Kerkrade 2021 – Oliver Waespi: Divertimento

-          Archiv orchestru – je potřeba zaarchivovat vše za rok 2018 (zodp. Michal Ledwoń)

-          Dodělat překlady na webové stránky, aktualizovat informace na Wikipedii (zodp. Michal Ledwoń)

-          Byl řešen případ neuzamčení dveří po akci Malé černé hudby v prosinci 2018, Milan Kupka byl upozorněn, že v případě opakování situace bude využívání zkušebny Májováku pro MČH ukončeno. Zároveň byl požádán, aby toto sdělil všem členům MČH

-          Nákup nových tympánů – bude realizováno v březnu 2019, dále je v plánu pořízení křídlovky (M. Kološ), v letošním roce

-          Oprava tuby (M. Poledník) z důvodu vysokých nákladů a neekonomičnosti nebude realizována, místo toho bude zakoupen v roce 2020 nový nástroj

-          Marek Paluřík předloží kalkulaci nákladů k zakoupení potřebných typů a počtu kusů dusítek pro sekci trubek a trombonů

-          M. Kupka informoval o stavu uniforem a potřebě vrátit saka od neaktivních hráčů. Byl projednán seznam a M. Kupka tyto hráče osloví k vrácení

-          Plán 2020: v dubnu proběhne návštěva klarinetového orchestru z Francie, společný koncert s Májovákem

-          V červnu 2020 proběhne koncertní turné ve Francii (La Croix Valmer), koncert muzikálů se sólisty (identický program jako Dny Karviné 2018)

-          Členové SR byli informováni o schůzi NIPOS-Artama, zasedání odborné komise 9. 1. 2019 v Praze (členové O. Packan, P. Ženč), projednávána byla zejména budoucnost Mezinárodní soutěže v Ostravě

 

 

 

Zapsal: Petr Ženč


Karviná logo