2020-06-24 - zápis z jednání

přihlásit

odhlásit

Zápis ze schůze Správní rady 24. 6. 2020

 

 

Přítomni: P. Ženč, O. Packan, M. Paluřík, M. Poledník, M. Kupka

 

1. Zrušené akce v roce 2021:

Světová konference WASBE Prague – Palác Žofín – přeloženo na 2022

Soutěž WMC Kerkrade – přeloženo na 2022

Obou akcí se plánujeme v nové termínu zúčastnit

2. Zkoušky orchestru začnou od září, termíny budou zveřejněny v nejbližší době. Zapisování účasti na zkoušek  - stejný systém, který byl zaveden již v lednu letošního roku.

3. Akce plánované na rok 2021:

1.  leden – Novoroční koncert

24. duben - Mezinárodní soutěž Ostrava

2. nebo 3. 7. (bude upřesněno) - Koncert filmové hudby v Letním kině Karviná, v případě nepříznivého počasí v MěDK Karviná

28. - 31. 10. - 

Mezinárodní soutěž v Ženevě (Švýcarsko)

Webové stránky festivalu: http://gmbc.bam-music.org/

4. Nákupy nástrojů a vybavení v roce 2020:

Tuba (M. Poledník), Eufonium (J. Vráblík), Bastrombon + příslušenství (P. Juris), Elektrický klavír Yamaha + příslušenství, Sada paliček pro tympány, nové notové materiály, složky na noty, stojany

Byly provedeny akustické upravy na zkušebně


5. Doprava do Ženevy – zajištěním autobusu byl pověřen M. Poledník, zjistí možnosti přepravy

6. O. Packan v součastnosti vyvíjí novou aplikaci Májováku do mobilu, která bude sloužit k lepší informovanosti hráčů orchestru. Bude k dispozici ke stažení pro všechny hráče.

 

7. Starý nepoužívaný fagot v majetku Májováku bude odprodán J. Soukupovi.

8. Proběhla kontrola Finančního úřadu Ostrava – využívání dotací MKČR, vše využito v pořádku.

Zapsal:

 

Petr Ženč
 


Karviná logo