2020-12-19 Zápis z jednání

přihlásit

odhlásit

Zápis ze schůze Správní rady 19. 12. 2020

 

Přítomni: P. Ženč, O. Packan, M. Poledník, M. Kupka

 

Projednávané body:

 

-          Plán akcí zůstává prozatím tak, jak byl připraven a bude případně upravován dle možností

 

-          V případě, že nebude možné realizovat koncert 21. 3. s diváky v Městském domě kultury Karviná (což se jeví jako čím dál pravděpodobnější), uskuteční se koncert bez diváků v nahrávacím studiu Českého rozhlasu Ostrava a bude streamován na internetu. Pokud nebude možné realizovat ani tuto variantu, bude koncert operativně přesunut na pozdější termín

 

-          Další připravované akce: 24. 4. soutěž v Ostravě (opět dle dalšího vývoje), 3. 7. Koncert filmové hudby v Letním kině Karviná, přelom říjen/listopad – mezinárodní soutěž v Ženevě

 

-          Na Nadaci OKD byla podána žádost na finanční podporu k zakoupení nového barytonsaxofonu a notových složek

 

-          Zkoušky orchestru budou i nadále probíhat jako dělené a budou upřesňovány v závislosti na dalším vývoji situace

 

-          Bylo zakoupeno 10 ks nových stojanů

 

-          Oprava kopírky bude realizována z nového rozpočtu v roce 2021

 

-          Pro bicí sekci bude pořízen nový zavěšený činel + stojan, z nového rozpočtu 2021

 

 

Zapsal: P. Ženč

 

 


Karviná logo